U heeft nog 13 dagen om zich aan te melden!Deelnemers

# Naam Leeftijd Woonplaats
1 Yde Wierda 44 Damwoude
2 Betty Schippers-van der Meer 49 Lutjegast
3 Sipke Klaver 49 Rinsumageast
4 Antsje Vdberg groenewoud 49 Schagerbrug
5 Richard Hellinga 50 Kollumerzwaag
6 Antje M. Koning 50 Buitenpost
7 Tsjikke Posthuma - de Vries 51 Driezum
8 Anne Van Dijk 52 Rinsumageast
9 Annechien van der Veen 52 Rinsumageast
10 pier de jong 52 rinsumageast
11 Wybren Jorritsma 52 Rinsumageast
12 Dineke De Vries 53 Houtigehage
13 Sjoerdtje De Vries 53 Waaxens
14 Rhonda Groothof Leystra 53 Tytsjerk
15 Ytje van de Hulsbeek-Visser 53 Berlicum
16 Henderikus Boers 54 Oentsjerk
17 Jenny Wijnia-Hoogstra 55 Burgwerd
18 Tineke de Vries 55 Oentsjerk
19 Sylvia Riemersma-Vries de 55 Rinsumageest
20 Oane Riemersma 55 Rinsumageest
21 Aly Klaver 56 Dokkum
22 Lieuwe Douwe deVries 56 Dokkum
23 Hillie Wielinga 56 Rinsumageast
24 Matty van der Velde- van der Meer 57 Feanwalden
25 Klazien Bergsma-Huismans 57 EASTEREIN
26 Sybren Klaver 57 Damwâld
27 Alie Klaver-Postma 57 Damwâld
28 Willy Hofte-Klaver 57 Rinsumageast
29 Elske Haakma Jilderda 57 Rinsumageast
30 Edze Wielinga 58 Rinsumageast
31 Sia de Vries - v.d.Meer 58 Rinsumageast
32 Attje Meekma 58 Damwâld
33 Doetie de Vries 60 Ternaard
34 Gelske van Hijum 60 Rinsumageast
35 Ietsje Hilverda-Kerkstra 60 Reitsum
36 Wilma Jilderda 61 Rinsumageast
37 Ali van der Schaaf-Klaver 61 Gytsjerk
38 Sita visser 61 Broeksterwoude
39 Siepy Van der Werff-Haakma 61 Dokkum
40 Bart van de Hulsbeek 62 Berlicum
41 Renny Riemersma 62 Leeuwarden
42 Terence Leystra 62 EPE
43 Ankie van Diermen-Riemersma 63 Amersfoort
44 Piet Salverda 63 Aldemardum
45 Lineke Kooij-de Groot 63 Dokkum
46 Reinder Boskma 63 Rinsumageest
47 Johan Holtrop 64 Bornwird
48 J. Meekma-van der Meer 64 Deinum
49 Fokke van Hijum 64 Rinsumageast
50 Ken Leystra 64 Readtsjerk
51 Andries Wiegersma 64 Sibrandahûs
52 Geeske Plantinga - van der Wal 64 Twijzelerheide
53 Pieter Duijff 64 Damwâld
54 Bob van Dijk 64 Burgum
55 Harm Wiegersma 64 Rinsumageast
56 Wietske Vriesema-Talma 65 Burdaard
57 Jim Huismans 65 Rinsumageast
58 Grietje Drost Kooistra 65 Blije
59 Dicky Houtstra-de Vries 65 Rinsumageast
60 tsjikke reitsma-van hijum 65 ferwerd
61 Jannie Wijnsma-v.d Meer 65 Damwâld
62 Dieuwke Talma 66 Utrecht
63 Alie Peterson-van der Meer 66 Hurdegaryp
64 sjoukje dijkstra wiegersma 66 broeksterwoude
65 Willem Hiemstra 66 Damwâld
66 Jitse van der Bij 66 damwald
67 Grietje De Groot-Dijk 67 Burdaard
68 Sjoukje Talstra-Prins 67 Dokkum
69 Sappy Bacigalupo-de Vries 67 Zoagli (Italië)
70 Jan van der Meer 67 Dokkum
71 afie van hijum 67 burdaard
72 hotze van Dijk 68 Damwald
73 Sytze Holtrop 68 Rinsumageast
74 Aukje De Groot-Raap 69 St. Catharines Canada
75 Janke Meerwijk 69 Wolvega
76 Hillie Tabak-Groenewoud 69 Harkema
77 Paulus Karskens 69 Utrecht
78 Hans Van der Veen 69 Arum
79 Aaf Claassen 69 Usquert
80 Rinske Van Stralen - van der Wal 69 Rotsterhaule
81 Betty van Duinen - Houtstra 70 Franeker
82 Janny Tiesnitsch Kooistra 70 Stiens
83 joop van der galien 70 balk
84 Betty Meindertsma-Hanenburg 70 Dokkum
85 ity van der veen 71 kollum
86 Anny Hoekema-de Vries 71 Hiaure
87 Geert Meindertsma 71 Ouwsterhaule
88 Hendrica de Vries-Hanenburg 72 Leeuwarden
89 Jappy Talma 72 Hurdegaryp
90 Eggie Claassen 72 Usquert
91 Kees De Groot 72 St. Catharines
92 Annie de Vries-Faber 72 Rinsumageast
93 Titie Hiemstra-Wiegersma 72 Rinsumageast
94 Tiety Epema 72 Burgum
95 Zwanie Keegstra 72 Rinsumageest
96 J. de Groot-Visser 73 Dokkum
97 Etie Post-Feddema 73 Dokkum
98 Siety Prins 73 Dokkum
99 Lysbert Wiegersma 73 Beetsterzwaag
100 Harrie Rozema 73 Goirle
101 Otie Westerhof-Posthumus 73 Dalfsen
102 Jeanne Rozema - v.d. Dries 73 Goirle
103 Hiltje Algra – Klaver 73 Feanwâlden
104 T van Breeden-v.d.Veen 73 Rinsumageast
105 Johannes Postma 73 Burdaard
106 Annie van der Berg / Woudstra 73 Kootstertille
107 Jan Boskma 74 Rinsumageast
108 Tjerk de Vries 74 Rinsumageast
109 Pieter De Groot 74 Burdaard
110 Johannes Plantinga 74 Dokkum
111 Tettje v.d.Bij-Torensma 74 RINSUMAGEAST
112 Agnes Bergsma-Feddema 75 Damwâld
113 Atze Pieter Van Stralen 75 Rotsterhaule
114 Wiekie de Haan 75 Hallum
115 Harmina Jong de - Krol 75 Rinsumageast
116 Zus Bruinsma-de Vries 75 Groningen
117 Aly Zijlstra-van Schepen 75 Damwâld
118 Lukkie de Vries-Palma 76 Rinsumageast
119 P.G Bij. 76 RINSUMAGEAST
120 Gerben Boskma 77 Harlingen
121 Henk de Vries 77 Rinsumageast
122 Gosse Hiemstra 77 Rinsumageast
123 Saakje van Koningsveld v.d.Bij 77 Leeuwarden
124 Sake van der Bij 78 Rinsumageast
125 Jellie van der Bij - Prins 78 Rinsumageast
126 Martha Oegema - van Stralen 78 Dokkum
127 klaas van der heide 78 parrega
128 W van Breeden 78 Rinsumageast
129 Jan Jong de 79 Rinsumageast
130 Fedde Scherjon 79 Oosterwolde
131 Geartsje vd Galiën - Klaver 80 Stiens
132 Coenraad Hietkamp 80 Rinsumageast
133 G de Groot 80 Dokkum
134 Dieuwke Hietkamp 81 Rinsumageast
135 Durkje Raap-Posthumus 82 Rinsumageast
136 Jetze van der Werff 82 leeuwarden
137 Klaas Van der Bij 83 Buitenpost
138 Alle Raap 83 Rinsumageast
139 Hinke Klaver-Wijngaarden 83 Rinsumageast
140 Siemie Klaver 83 de Westereen
141 Tine Scherjon-Postmus 84 Oosterwolde
142 Gaatske Viering-Stellema 84 Rinsumageast
143 T.Anjema-van Schepen 85 Dokkum
144 Betty Sikma-Dijkstra 85 Rinsumageast
145 Jan Klaver 85 Rinsumageast
146 Boukje Koning-Talsma 85 Leeuwarden
147 Joke de Vries-Bosch 86 Sibrandahûs
148 Arjen Wijngaarden 86 Damwâld
149 Jarig de Groot 86 Jannum
150 Antje van der Meer de Vries 93 Damwoude
Automatisch wordt uw naam op deze lijst gezet, indien u dat niet wenst stuur dan een mail naar : reunie.degeastsibrandahus@hotmail.com.